Back To Top

Terms of Service

Terms of Service

Η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.wavesports.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

 

Όροι σύμβασης

Το www.wavesports.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Το www.wavesports.gr έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το www.wavesports.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια. Στις φωτογραφίες των δραστηριοτήτων μπορεί να υπάρξουν διαφορές στο χρώμα ή/και το σχέδιο για τις οποίες ο πελάτης θα ενημερώνεται με σχετικό λεκτικό στη σελίδα πληροφοριών της υπηρεσίας.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Το www.wavesports.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας.
Το www.wavesports.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.wavesports.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.wavesports.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

 

Ασφάλεια συναλλαγών και Προσωπικών Δεδομένων

Το www.wavesports.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, και τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και οι συναλλαγές σας, είναι απολύτως ασφαλείς και απόρρητες.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο www.wavesports.gr και προκειμένου να παραγγείλετε υπηρεσίες, αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Αγορά υπηρεσιών

Στo ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να βρείτε:

  • Jet Ski Safari
  • Parasail
  • Flyboard

Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται από τον παρόντα ιστοχώρο. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για την πορεία της κράτησης του.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την ολοκλήρωσή της, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 6944554401
Η εταιρεία μας έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη εξαιτίας καιρικών συνθηκών. Εαν ακυρωθεί καποια δραστηριότητα απο τη μεριά του πελάτη, εντός 48 ωρών πριν τη δραστηριότητα, ο πελάτης χάνει την προκαταβολή.

Ασφάλεια

Στην περίπτωση που έχετε κάποιο ορθοπεδικό πρόβλημα, πριν την παροχή των υπηρεσιών ενημερώστε μας.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ατυχήματα ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον χρήστη ή σε τρίτους ή σε περουσιακά στοιχεία, από την μη έγκυρη – ορθή χρήση των υπηρεσιών μας.

Νομικά

Για οποιαδήποτε νομική διαφορά, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

 

 

Terms of service

The use, visit and navigation of our website, www.wavesports.gr, implies your complete and unconditional approval of the terms of service.

Terms of conduct

www.wavesports.gr reserve all its rights to modify or update unilaterally the current terms of service and the conditions of the transactions made through this website according to its requirements.

www.wavesports.gr has the commitment to inform the users about any modifications or changes of the current website.

Information and products

www.wavesports.gr guarantees the quality, the thoroughness and the update of the information displayed in its website, except for technical problems or typing errors that cannot be foreseen or may arise unintentionally. In the photos of the activities may appear differences in the appearance or the color. Customers will be informed verbally in due time.

Responsibility

www.wavesports.gr guarantees that final customers will receive updated information on the availability of the services.

www.wavesports.gr makes all possible efforts to provide high quality services. Yet it is not responsible for any disruption or failure of the website.

www.wavesports.gr has no responsibility on any legal, civil or penal claim and/or any damage caused to the users of the website and/or to third parties by the use or by any disruption of the website and/or by the inability to provide any service or information and/or by any prohibited or illicit interference of third parties in the products and/or services and/or information provided in this website.

Users’ responsibility

The users of the website www.wavesports.gr accept that they will not use this website to send, publish, email or transmit by any means any of its contents and that doing so is illegal, damaging, menacing, offensive, bullying, libelous, defamatory, vulgar, obscene, violate the privacy of other persons, shows animosity, or is racial, ethnic or other discrimination, may cause harm to minors by any way, that according to the law and the contractual and/or entrepreneurial relations it is forbidden to be transmitted, infringes any patent, trademark, commercial secret, copyright or any other property rights of third parties, contains software viruses or any other computer code, archives, files or programs designed to interrupt, damage and/or destroy any software or hardware equipment, intentionally or unintentionally violates the applicable Greek and/or European Union’s legislation and their provisions, may impede third parties in any way and/or with any content used to collect or store personal data of other users.

Security of the transactions and confidentiality of personal data

www.wavesports.gr takes all necessary measures to ensure the maximum safety. All information and personal data, as well as all transactions are totally secure and confidential.

Privacy of personal data

While visiting the website www.wavesports.gr and in order to enable communications and transactions and/or to order services, you will be asked for personal information.

The personal data you may provide in the pages of this website are solely intended to ensure the functioning of the services provided and may not be used by aby third party without complying with the provisions of the law N. 2472/97, as in force at the time of each transaction.

Purchase of services

In our online store you can find:

Jet Ski Safari

Parasail

Flyboard

In case you are looking for more precise information, please use the «search » function, which will lead or guide you to your specific choice.

 

The prices listed for the various products are only valid for purchases made through this website. After the completion of the order, the customer receives an email with information about the tracking of his booking.

Order cancellation

To cancel your order after its completion, please contact us at phone number +30 6944554401.

Our company has the right to cancel any order of the customers due to weather conditions.  In case of cancellation of any activity by the customer within 48 hours before the scheduled activity, the customer loses the deposit.

Safety

Customers with orthopedic problems should inform us prior to the provision of the services. Our company is not responsible for any accident or damage that may be caused to the users and/or to third parties and/or to assets due to an inappropriate or incorrect use of our services.

Legal provisions

For any legal dispute, the jurisdiction of the courts of Athens are competent, yet reserving any legal right.